Το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» [National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA)] είναι διαθέσιμο εδώ.

Εναλλακτικά κάνετε κλικ στην ακόλουθη εικόνα: