Η επίτευξη σημαντικής επαγγελματικής καριέρας συνδέεται, όχι μόνο με την απόκτηση γνώσεων, αλλά και με την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στο University of Athens MBA, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας, προαιρετικά και ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας στο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων «Up – Skilling Program».

Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων

(Creativity and Complex Problem Solving)

Δεξιότητες Επικοινωνίας στον Χώρο Εργασίας

(Business Communication Skills)

Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

(Negotiation Skills)

Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη - Απασχολησιμότητα

(Career management and employability)