02/02/2022

Κρυπτοοικονομία δεν είναι μόνο το bitcoin


20/01/2022

Αξιολόγηση της απόδοσης: εργαζόμενοι στον ιδιωτικό & δημόσιο τομέα και οι αντιλήψεις της Generation Z


09/12/2021

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ο ρόλος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας


04/12/2021

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην πράξη


12/10/2021

Covid-19 Ιατρική, Φιλοσοφική και Οικονομική διάσταση μιας πανδημίας


09/03/2021

Παναγιώτης Αρτίκης

Καθηγητής


19/02/2021

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής


19/02/2021

Νικόλαος Δασκαλάκης

Επίκουρος Καθηγητής


19/02/2021

Αθανάσιος Δήμας

Δόκτωρ


19/02/2021

Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής


19/02/2021

Ιωάννης Θάνος

Επίκουρος Καθηγητής


19/02/2021

Νικόλαος Κοτσόπουλος

Δόκτωρ


19/02/2021

Απόστολος Λάζαρης

Δόκτωρ


09/03/2021

Πέτρος Μαραβελάκης

Καθηγητής


19/02/2021

Σπύρος Μησιακούλης

Δόκτωρ


19/02/2021

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


19/02/2021

Βασίλης Ναούμ

Επίκουρος Καθηγητής


19/02/2021

Σπύρος Παπαθανασίου

Επίκουρος Καθηγητής


22/03/2021

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

Ειδικός Επιστήμονας


19/02/2021

Ανδρέας Παπανδρέου

Καθηγητής