19/04/2022

Νέα Διεθνής αναγνώριση για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


14/04/2022

Σημαντικές διακρίσεις για το ΕΚΠΑ στην Κατάταξη της Quacquarelli Symonds


07/04/2022

Το University of Athens MBA συμμετέχει ως ομάδα στον 4ο Καποδιστριακό Δρόμο


31/03/2022

Υπηρεσίες Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση: Η επόμενη ημέρα


23/03/2022

Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του Workshop για την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων


21/03/2022

Υπηρεσίες Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση: Η επόμενη ημέρα


21/03/2022

Business Series: ”Υπηρεσίες Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση: Η επόμενη ημέρα”


20/03/2022

University of Athens MBA Outstanding Teaching Award 2021-2022 – Α΄εξάμηνο


16/03/2022

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην πράξη (2ος κύκλος)


13/03/2022

Βασίλειος Κατσίκης: Guest Editor στο “Artificial Intelligence in Computational Remote Sensing”


13/03/2022

Ερευνητικό Έργο Διδασκόντων University of Athens MBA


10/03/2022

Χρήμα, νόμισμα & η τεχνολογία των κατανεμημένων καθολικών


08/03/2022

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου – National and Kapodistrian University of Athens MBA


12/07/2022

Γεώργιος Μ. Βασιλόπουλος

Δόκτωρ


01/12/2021

Βιολέττα Δάλλα

Επίκουρη Καθηγήτρια


26/05/2022

Χρήστος Θεοδωρίδης

Δόκτωρ


22/11/2021

Φραγκώ Κουραντή

Επίκουρη Καθηγήτρια


15/02/2022

Θεόδωρος Κουναδέας

Δόκτωρ


29/11/2021

Δημήτριος Κουτσουπάκης

Δόκτωρ


27/07/2022

Ιωάννης Χατζηβασίλογλου

Ειδικός Επιστήμονας