Ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην πράξη (2ος κύκλος)