Η επίτευξη σημαντικής επαγγελματικής καριέρας συνδέεται, όχι μόνο με την απόκτηση γνώσεων, αλλά και με την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στο University of Athens MBA, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας, προαιρετικά και ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας στο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων «Up – Skilling Program».

Το «Up – Skilling Program» προσφέρεται σε συνεργασία με τα προγράμματα Executive Education (https://executive-education.cce.uoa.gr/) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.