Τι είναι το University of Athens MBA NETwork


Το University of Athens MBA NETwork είναι ένα δίκτυο που μέλη του μπορούν να είναι:

Όλοι οι συντελεστές του προγράμματος μας εργαζόμαστε αυτή την περίοδο και αναπτύσσουμε διαρκώς ένα δίκτυο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ αποφοίτων, φοιτητών και καθηγητών του University of Athens MBA.

Επιθυμούμε να αναπτύξουμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ μας, επιθυμούμε να ενισχύσουμε την αίσθηση της ταυτότητας και της ενότητας στους απόφοιτους και στους μελλοντικούς απόφοιτους του University of Athens MBA με το πρόγραμμα μας.

Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στο NETwork


Οι δράσεις και εκδηλώσεις που οργανώνουμε συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την επικαιροποίηση των γνώσεων των μελών μας, και αφορούν:

 • Συναντήσεις Καθηγητών-Αποφοίτων
 • Σεμινάρια
 • Workshops
 • Ομιλίες
 • Κοινωνικές εκδηλώσεις
 • Αθλητικές εκδηλώσεις

Επιπρόσθετα, με τη βοήθεια και υποστήριξη όλων μας, εκτιμούμε ότι θα αναπτύξουμε σε βάθος ένα δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών για:

 • Θέσεις εργασίας
 • Αναζήτηση - Σύσταση για εργασία
 • Tips για εύρεση εργασίας

Για να γίνετε μέλος του University of Athens MBA NETwork


Όπως αναφέραμε, το University of Athens MBA NETwork είναι ένα δίκτυο που μέλη του μπορούν να είναι:

 • οι απόφοιτοι του University of Athens MBA,
 • οι φοιτητές μας και μελλοντικοί απόφοιτοι και
 • οι καθηγητές του University of Athens MBA.

Για να γίνετε μέλη του University of Athens MBA NETwork παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος.