Η υλοποίηση του University of Athens MBA Business Series αποφασίστηκε τον Αύγουστο του 2021 από την ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος. Το βασικό σκεπτικό της προσφοράς των δράσεων και εκδηλώσεων αφορά τα μέλη της κοινότητάς μας, δηλαδή του University of Athens MBA NETwork. Όμως, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του προγράμματος, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις θα προσφέρονται και προς άτομα που δεν είναι μέλη του University of Athens MBA NETwork. Τα θέματα που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του University of Athens MBA Business Series συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. Ακολουθούν πληροφορίες από τις βασικές μας μέχρι τώρα δράσεις.