Η υλοποίηση του University of Athens MBA Business Series αποφασίστηκε τον Αύγουστο του 2021 από την ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος. Το βασικό σκεπτικό της προσφοράς των δράσεων και εκδηλώσεων αφορά τα μέλη της κοινότητάς μας, δηλαδή του University of Athens MBA NETwork. Όμως, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του προγράμματος, σε κάποιες περιπτώσεις, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις θα προσφέρονται και προς άτομα που δεν είναι μέλη του University of Athens MBA NETwork. Τα θέματα που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του University of Athens MBA Business Series συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα. Ακολουθούν πληροφορίες από τις βασικές μας μέχρι τώρα δράσεις.

19/01/2023

4ο Workshop – «Lean startup: Από την ιδέα στην αγορά»


07/01/2023

Ανάπτυξη δημιουργικότητας και καινοτομίας στην πράξη (3ος κύκλος)


24/11/2022

Ενεργειακή – κλιματική κρίση και πληθωρισμός: η επόμενη μέρα


18/05/2022

To Marketing και οι Πωλήσεις στην Τεχνολογία είναι ένας “Μαραθώνιος”


21/03/2022

Υπηρεσίες Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση: Η επόμενη ημέρα


16/03/2022

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, καινοτομίας και επίλυση σύνθετων προβλημάτων στην πράξη (2ος κύκλος)


26/02/2022

Χρήμα, νόμισμα & η τεχνολογία των κατανεμημένων καθολικών


02/02/2022

Κρυπτοοικονομία δεν είναι μόνο το bitcoin