Βασίλειος Φουρλής

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Fourlis Group of Companies


Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HOUSEMARKET A.E. (IKEA), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERSPORT A.E.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Έχει υπάρξει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) της εταιρείας Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, του ΟΤΕ Α.Ε., της ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε. (Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center), της Τραπέζης Πειραιώς, της Vivartia A.E. καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το 2004 του απονεμήθηκε το βραβείο «Επιχειρηματικότητας Κούρος» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Είναι κάτοχος των εξής πτυχίων:

Master of Science in Management (International Business), Boston University/ Brussels, έτος αποφοίτησης 1989

Master of City Planning (Economic Development and Regional Planning), University of California /Berkeley, έτος αποφοίτησης 1985

Bachelor of Arts (Honors in Economics and Urban Studies), College of Wooster, έτος αποφοίτησης 1983

 
Ο Βασίλειος Φουρλής, σχετικά με τη συμμετοχή του στο University of Athens MBA Advisory Board δηλώνει ότι «Είναι χαρά και τιμή η συμμετοχή μου στο University of Athens MBA Advisory Board. Πιστεύω ακράδαντα στη συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και του επιχειρηματικού κόσμου, σ’ ένα περιβάλλον συνεχών και έντονων εξελίξεων. Ελπίζω να συνεισφέρω στην πολύ καλή προσπάθεια του University of Athens MBA».