Καταξιωμένοι/ες CEOs και Πρόεδροι επιτυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Ακαδημαϊκή μας Επιτροπή με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη διασύνδεση του μεταπτυχιακού μας προγράμματος με την αγορά εργασίας, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία.

Η εμπειρία και οι γνώσεις των μελών της Συμβουλευτικής μας Επιτροπής συμβάλλουν:

α) στην ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών μας με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και

β) στην ανάπτυξη και εξέλιξη στελεχών επιχειρήσεων που θα διαθέτουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να διαπρέψουν στον κόσμο των επιχειρήσεων.