Οφέλη & Φιλοσοφία

Όραμα

Το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της κοινωνίας και των επιχειρήσεων εκπαιδεύοντας managers που καινοτομούν και ηγούνται των επερχόμενων αλλαγών.
Οφέλη & Φιλοσοφία

Αποστολή

Αποστολή μας αποτελεί η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
Οφέλη & Φιλοσοφία

Αξίες

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το όραμά μας:
Οφέλη & Φιλοσοφία

Στρατηγικές

Το πρόγραμμα έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες τέσσερεις βασικές στρατηγικές για να επιτύχει στην αποστολή του:
 • Αριστεία
 • Ακεραιότητα
 • Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 • Διάδοση της γνώσης
 • Προσανατολισμός προς την αγορά
 • Ομαδική εργασία
 • Πρόσληψη και διατήρηση εξαιρετικών καθηγητών.
 • Προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων φοιτητών.
 • Ενίσχυση των φοιτητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Έχετε σημαντικούς λόγους για να σπουδάσετε και να αποκτήσετε τον τίτλο του University of Athens MBA

Σπουδάζετε στο αρχαιότερο και ίσως στο πιο φημισμένο ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 125.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, περισσότερα από 2.000 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.300 μέλη διοικητικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην αριστεία στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η διδασκαλία των οικονομικών ξεκίνησε με την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο το 2021 αναδείχθηκε το μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο που συγκαταλέγεται στα 200 καλύτερα του κόσμου.

Έχουμε δεσμευθεί να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε τα στελέχη που παίρνουν αποφάσεις για να προχωρήσουν στη υλοποίηση θετικών αλλαγών στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις κάθε μέρα, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για να κάνουν τη διαφορά για την επιχείρησή τους, πρέπει να έχουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και να είναι εξοπλισμένοι με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη που οδηγούν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Αυτή είναι και η δική μας δουλειά.

Αν θέλετε να είστε άριστοι σε περιβάλλοντα όπου αναλαμβάνετε ηγετικό ρόλο στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντάτε, τότε αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς.

Έχουμε δεσμευθεί να εκπαιδεύουμε και να αναπτύσσουμε τα στελέχη που παίρνουν αποφάσεις για να προχωρήσουν στη υλοποίηση θετικών αλλαγών στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις κάθε μέρα, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για να κάνουν τη διαφορά για την επιχείρησή τους, πρέπει να έχουν την απαραίτητη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και να είναι εξοπλισμένοι με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη που οδηγούν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Αυτή είναι και η δική μας δουλειά. Αν θέλετε να είστε άριστοι σε περιβάλλοντα όπου αναλαμβάνετε ηγετικό ρόλο στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων, ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που συναντάτε, τότε αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για εσάς.

Εφαρμόζουμε μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία.

Εμείς δεν χρησιμοποιούμε παραδοσιακές διαλέξεις από «ειδικούς», που δείχνουν ατελείωτες σειρές διαφανειών του PowerPointΗ εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζουμε είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning), η οποία περιλαμβάνει τόσο την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), όσο και διάφορα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής τάξης, οπτικοακουστικού υλικού με ύλη από κάθε μάθημα, ομαδικών εργασιών, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αξιοποιεί την συμβατική διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και διάφορα εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εστιάζουμε στη διασύνδεση με την αγορά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σε συνεργασία με το University of Athens MBA Advisory Board, η Ακαδημαϊκή Επιτροπή εξελίσσει διαρκώς το Πρόγραμμα και ενισχύει τη διασύνδεση με την αγορά μέσω των δράσεων

 • του University of Athens MBA Business Series, αλλά και
 • του παράλληλου προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων «Up-Skilling Program».

Τόσο οι επιλογές που αναφέρθηκαν, όσο και η ένταξη των φοιτητών μας στο University of Athens MBA NETwork είναι προαιρετικές και χωρίς κόστος.

Προσφέρουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι καθηγητές μας παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη των φοιτητών και την παρακολούθηση της προόδου τους. Κατά συνέπεια, προσφέρουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής.

Προσφέρουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά εργαλεία. Οι καθηγητές μας παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη των φοιτητών και την παρακολούθηση της προόδου τους. Κατά συνέπεια, προσφέρουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής.

To University of Athens MBA προσαρμόζεται στη δική σας ζωή και στις δικές σας ανάγκες αφήνοντας σε εσάς να καθορίσετε την ένταση του ρυθμού φοίτησής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα από 18 έως 36 μήνες.

Οι διαλέξεις μας γίνονται μόνο Σάββατο ή Κυριακή, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μέσω ενός ευέλικτου προγράμματος σπουδών που λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις σας. Έχετε την ευελιξία να μελετήσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τον τρόπο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε και να αποκτήσετε έναν τίτλο ΜΒΑ, χωρίς να διαταράσσεται η δουλειά σας ή η οικογένειά σας ή να υποχρεώνεστε να μετακινείσθε από την τόπο εγκατάστασή σας.

Βασιζόμαστε σε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς. Δημιουργούν και διαδίδουν πρωτοποριακή και καινοτόμο γνώση, έννοιες και εργαλεία που προωθούν την κατανόηση και την πρακτική των επιχειρήσεων.

Σε κάθε μάθημα, σε κάθε τμήμα, ένας/μία Σύμβουλος Καθηγητής/Καθηγήτρια είναι υπεύθυνοι να σας κατευθύνουν προς τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα συνδυάζοντας θεωρία με πράξη.

Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς. Δημιουργούν και διαδίδουν πρωτοποριακή και καινοτόμο γνώση, έννοιες και εργαλεία που προωθούν την κατανόηση και την πρακτική των επιχειρήσεων. Σε κάθε μάθημα, σε κάθε τμήμα, ένας/μία Σύμβουλος Καθηγητής/Καθηγήτρια είναι υπεύθυνοι να σας κατευθύνουν προς τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα συνδυάζοντας θεωρία με πράξη.