Το National and Kapodistrian University of Athens MBA είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA, παρακολουθώντας ένα executive πρόγραμμα 3 εξαμήνων (ή 6 εξαμήνων στην part time φοίτηση) είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

Οι φοιτητές μας παρακολουθώντας το Πρόγραμμα Σπουδών θα βελτιωθούν ποιοτικά και θα προετοιμαστούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η διάρθρωση του προγράμματος είναι δομημένη με τρόπο που προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, συνδυασμένες με ανάπτυξη δεξιοτήτων,

  • σε γενικό επίπεδο (MBA - General Track),

αλλά και ειδικότερο, ανάλογα με τον ή τους τομείς που θέλει κάποιος να εστιάσει. Σε αυτή τη βάση προσφέρονται οι ακόλουθες ειδικεύσεις:

  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)
  • Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)
  • Λογιστική (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική)
  • Ασφαλιστική Διοίκηση (ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)
  • Τραπεζική Διοίκηση (ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)

Στο σημείο της ιστοσελίδας με τίτλο «Πρόγραμμα» μπορείτε να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά τους προγράμματος και να διαβάσετε για τα μαθήματα του ΜΒΑ αλλά και των προσφερόμενων ειδικεύσεων (Διάρθρωση Προγράμματος).

Τέλος, η επίτευξη σημαντικής επαγγελματικής καριέρας συνδέεται και με την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στο University of Athens MBA, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές μας, προαιρετικά και χωρίς κόστος, μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας

  • στο University of Athens MBA Business Series και
  • στο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων «Up-Skilling Program».