Το National and Kapodistrian University of Athens MBA είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αποσκοπεί στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, αποφοίτων Πανεπιστημίων που στοχεύουν να ηγηθούν των εξελίξεων στην κοινωνία και στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του University of Athens MBA είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι managers των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται αποτελεί μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA).

Οι φοιτητές μας μπορούν να επιλέξουν τα μαθήματα που οδηγούν στη λήψη ΜΒΑ όπως αυτό είναι γνωστό. Εναλλακτικά/Eπιπρόσθετα, οι φοιτητές μας μπορούν να επιλέξουν ΜΒΑ με ειδίκευση που συνδέεται με συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας όπως είναι:

  • οι τράπεζες,
  • οι ασφαλιστικές εταιρίες,
  • η λογιστική και
  • οι μονάδες υγείας

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του National and Kapodistrian University of Athens MBA, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

  • ΜΒΑ (General Track)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση (Bank and Insurance Management),
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Λογιστική (Accounting)
  • ΜΒΑ με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Healthcare Management).

Στο σημείο της ιστοσελίδας με τίτλο «Πρόγραμμα» μπορείτε να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά τους προγράμματος και να διαβάσετε για τα μαθήματα του ΜΒΑ αλλά και των προσφερόμενων ειδικεύσεων (Διάρθρωση Προγράμματος).