Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής
Διευθυντής University of Athens MBA


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής University of Athens MBA


Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Επίκουρη Καθηγήτρια