Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Επίκουρη Καθηγήτρια


Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών (1996-2001) και παρακολούθησε το ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο το 2002 – υποτροφία ΙΚΥ. Ακολούθησε η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ανωτέρω Πανεπιστημίου, την οποία υποστήριξε το 2008, αποκτώντας το διδακτορικό της δίπλωμα με βαθμό άριστα.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα, κατέχει δε βασική γνώση της ισπανικής.

Τον Ιούλιο 2011 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη». Έχει, επίσης, διδάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και στη Διπλωματική Ακαδημία.

Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (γενική γραμματέας), της International Political Science Association, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ειδική γραμματέας) και της Association des Femmes de l’Europe Méridionale (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Από τον Ιανουάριο 2016 διατελεί αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες ως επί το πλείστον για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Μετέχει στον συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης και επιμελείται της επιστημονικής σειράς ‘Διοίκηση και Κοινωνία’ των εκδόσεων Σάκκουλα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. «Η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημόσιων Υπαλλήλων. Επαγγελματισμός έναντι Πολιτικοποίησης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 44(1)/2018, 49-75.

  2. «Η Αναδιοργάνωση των Δομών της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους και η Πρόκληση Σύγκλισης με τις Υποχρεώσεις της Χώρας στο Πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας» στο συλλογικό έργο Βέρνυ Σ. και Αντ. Κόντης, επιμ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος – Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη, Αθήνα: Παπαζήσης, 2017, 813-830.

  3. “Reform of Public Administration in Greece; Evaluating Structural Reform of Central Government Departments in Greece: Application of the DEA Methodology”, GreeSE Paper No 97, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, London: The London School of Economics and Political Science, February 2016 [σε συνεργασία].

  4. «Άρθρο 41 (Δικαίωμα χρηστής διοίκησης), Άρθρο 42 (Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα), Άρθρο 43 (Διαμεσολαβητής), Άρθρο 44 (Δικαίωμα αναφοράς)» στο συλλογικό έργο Τζέμος Β.Γ., επιμ., Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία κατ’ Άρθρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, 463-498.

  5. “Des aspects de collégialité dans le fonctionnement du gouvernement grec: Le cas des gouvernements de coalition à l’époque du Mémorandum”, International Public Administration Review, 13(2)/2015, 37-66.

  6. “Aspects of Judicial Activism in Greek Political and Administrative Culture”, Ius Publicum Network Review, 1/2015 [σε συνεργασία].

  7. «Συνταγματική Αναθεώρηση και Δημόσια Διοίκηση» στο συλλογικό έργο Κατσίγιαννης Φ.Θ., Ν. Μαρούλη, Β. Μπουκουβάλα και Μ. Ειρηνάκη, επιμ., Τιμητικός Τόμος για τα 50 Χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2015, 275-292.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
2ος όροφος, γραφείο 10
210 368 8927
mpravita@pspa.uoa.gr