Ιωάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Ο Γιάννης Υφαντόπουλος είναι Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και Ακαδημαϊκός Συντονιστής της ειδίκευσης Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο University of Athens MBA. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) (B. Sc.) και Διδάκτωρ (D. Phil.) του Πανεπιστημίου ΥΟΡΚ Αγγλίας. Διετέλεσε Επιστημονικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας, σε διαφορετικές Κυβερνήσεις, και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλές Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές Συναντήσεις. Συμμετείχε ως Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (European Commission), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. (O.E.C.D). Στην 23η Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση της Παγκόσμιας Οργάνωσής Υγείας στη Δανία, εκλέχθηκε παμψηφεί από τις 53 Χώρες Μέλη ως Rapporteur. Βραβεύθηκε επίσης από την Διεθνή Επιτροπή της Φαρμακοικονομίας (International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research) (ISPOR) με το βραβείο των «Διακεκριμένων Υπηρεσιών».

Εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), και συνεργάσθηκε σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης: Katholike University of Lauven, Tilbourg University, University of Lyon, Universitat de Barcelona, University of Budapest, Etvus University of Budapest, University of Warsaw, Medical University of Sofia, University of Western Siberia, Russian Academy of Science, The Moscow School of Economics, University of East Anglia, Cambridge, London School of Economics, University of Clark, Harvard University ΗΠΑ.

Διετέλεσε στην Ελλάδα, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE), Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ISPOR (International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research), μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ, μέλος του Ευγενιδείου Νοσοκομείου, της Διυπουργικής Επιτροπής για την Έρευνα και μέλος της Ομάδας των «Σοφών» για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στην αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων το 2005, ως Πρόεδρος του ΕΚΚΕ, έλαβε τον υψηλότερο βαθμό (5) (άριστα) για την διοίκηση, συνεργασία και την διεθνή προβολή του Κέντρου.

Στη συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται 280 άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως: Social Science and Medicine, The European Journal of Population Economics, European Journal of Health Economics, European Journal of Social Sciences, Value in Health, Value in Health Regional Issues, Journal of Economic and Social Measurement, Quality of Life Research, Health and Quality of Life Outcomes, Journal of Health Management, Socio-Economic Planning Sciences, Public Health Nutrition, International Journal of Dentistry, European Archives of Pediatric Dentistry, Journal of Nursing Management, Journal of Health, International Journal of Technology Assessment in Health Care, και άλλα.

Επίσης στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται 39 βιβλία από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε: 1) «Ο Προγραμματισμός του Τομέα Υγείας στην Ελλάδα» (α και β εκδ., 1995, 1988), 2) «Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής» (1989), 3) «Διαστάσεις της Φτώχειας στην Ελλάδα» (α και β εκδ., 1999), 4) «Η Κοινωνική Ασφάλιση του ΤΣΑΥ» (2002), 5) Τα Οικονομικά της Υγείας Θεωρία και Πολιτική (α και β εκδ., 2003, 2006), 6) Health Related Quality of Life (Ed. Vol I and II 2002), 7) Blood Donorship and the challenge of Aids in Greece (1993), 8) Social Protection for Dependency in Old Age (2001), 9) The Economics of Health Reform (2004), 10) Health Economics Management and Policy (2005), 11) Μελέτες Δημόσιας Πολιτικής (2006), 12) Η Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα (2008), 13) Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του κράτους Πρόνοιας (2009), 14) «Πρόσβαση στις Νέες Φαρμακευτικές Θεραπείες στην Ελλάδα» Υφαντόπουλος Γ, και συν, Εκδόσεις ΕΚΚΕ. 15) Καταστροφικές Δαπάνες στην Υγεία και την Φαρμακευτική Περίθαλψη. (2018)

Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή διαφόρων ακαδημαϊκών περιοδικών όπως: ISPOR CEE Network Newsletter, “Cost Effectiveness and Resource Allocation” “Health Economic Review”, “Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research”, “Journal of Market Access and Health Policy” “Archives of Hellenic Medicine”

Οι μελέτες του έχουν δημοσιευθεί από έγκυρους εκδοτικούς οίκους όπως το Oxford University Press, και το Springer, και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρουμάνικα, Ρώσικα και Αζέρικα.

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
6ος Όροφος, Γραφείο 50
210 368 8924
yfantopoulos@pspa.uoa.gr