Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής University of Athens MBA


Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση


Ευαγγελία Σιάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Νικόλαος Ηρειώτης

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση την Λογιστική


Ιωάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής
Ακαδημαϊκός Συντονιστής MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Επίκουρη Καθηγήτρια