Το University of Athens MBA έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:
  • στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους,
  • στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται,
  • απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδοκούν να αναπτύξουν δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • επιστήμονες που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Οι υποψήφιοι που προέρχονται από συγκεκριμένους κλάδους και επιστήμες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το:

  • ΜΒΑ (Γενική ειδίκευση)

ή/και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από τα:

  • MBA με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση
  • MBA με ειδίκευση την Λογιστική
  • MBA με ειδίκευση την Διοίκηση Μονάδων Υγείας.