Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες πληροφορίες που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» [National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA)καθώς και χρήσιμες οδηγίες για τις παροχές το Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ