Μπορείτε να διαβάσετε για την λειτουργία του National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) κάνοντας κλικ εδώ ή στην παρακάτω εικόνα.

Σημειώνουμε ότι έως τον Φεβρουάριο του 2022, ο Ελληνικός τίτλος του National and Kapodistrian University of Athens ΜΒΑ ήταν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων". Από το Mάρτιο του 2022, ο Ελληνικός τίτλος του National and Kapodistrian University of Athens MBA είναι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων".