Γενικές πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων – University of Athens MBA» έχει θεσμοθετήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το «Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας University of Athens MBA» (Outstanding Teaching Award).

Το βραβείο είναι ετήσιο και απονέμεται σε διδάσκουσα ή σε διδάσκοντα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος. Το άτομο που λαμβάνει το βραβείο έχει επιτύχει κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς την καλύτερη αξιολόγηση σχετικά με μία σειρά από θέματα. Σε επίπεδο διδασκαλίας, έχει λάβει την καλύτερη αξιολόγηση σχετικά με τον σαφή, κατανοητό και ενδιαφέροντα τρόπο διάλεξης των επιστημονικών πεδίων που πραγματεύεται. Ταυτόχρονα, καθοδηγεί τους φοιτητές ερευνητικά και επιδεικνύει επιστημονικό και κοινωνικό ήθος.

Επιλέξιμοι για το βραβείο μπορούν να είναι οι διδάσκοντες στο University of Athens MBA. Εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιλογής τα μέλη της Ακαδημαϊκής και της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.

Oι διδάσκοντες του University of Athens MBA αξιολογούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων όπου συμμετέχουν και διακρίνονται σε μία σειρά από θέματα με τα σημαντικότερα να είναι η μεταδοτικότητά τους κατά της διάρκεια των διαλέξεων, η οργάνωση της ύλης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η οργάνωση της ύλης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων και ο τρόπος διαχείρισης της όποιας διαφορετικότητας επιπέδου γνώσεων των φοιτητών, η καθοδήγησή τους ως προς την εκπόνηση των εργασιών και η ενθάρρυνση των φοιτητών ως προς τη συνέχιση των προσπαθειών τους.

H Συντονιστική Επιτροπή, συλλέγοντας ενδεχομένως και πρόσθετα στοιχεία, όπως η ποιότητα καθοδήγησης των ερευνητικών προσπαθειών των φοιτητών, ολοκληρώνει την διαδικασία αξιολόγησης.

H απονομή του βραβείου γίνεται κάθε χρόνο, κατά την εκδήλωση έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Βραβευθέντες

  • Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Θάνος
  • Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022: Επίκουρη Καθηγήτρια Ευαγγελία Σιάχου
  • Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021: Δόκτωρ Νικόλαος Κοτσόπουλος
  • Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020: Δόκτωρ Νικόλαος Κοτσόπουλος
  • Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Ναούμ