Γενικές πληροφορίες

Το University of Athens MBA, προσφέρει δέκα (10) υποτροφίες για φοιτητές/τριες που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της «Τραπεζικής και Ασφαλιστικής Διοίκησης», με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι υποτροφίες προσφέρονται ανεξάρτητα με το αν οι ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να εμβαθύνουν στην «Ασφαλιστική Διοίκηση» ή στην «Τραπεζική Διοίκηση».

Τα κριτήρια επιλογής συνδέονται:

Α) κατά 60% με την ποιότητα φοίτησης των υποψηφίων στο πρώτο πτυχίο (π.χ. Μέσος όρος πτυχίου, Κατάταξη ιδρύματος στις διεθνείς λίστες),

Β) κατά 20% με λοιπές επιδόσεις, ακαδημαϊκές και μη (π.χ. δεύτερο πτυχίο, προϋπηρεσία, επαγγελματική κατάρτιση) και

Γ) κατά 20% με τη συνέντευξη.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες ύψους 1.900 € έκαστης αφορούν απαλλαγή φοίτησης από τα δίδακτρα των μαθημάτων της ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του University of Athens MBA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε γυρίστε στη σελίδα των βραβείων - υποτροφιών για να δείτε τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το University of Athens MBA!