Γενικές πληροφορίες

Το University of Athens MBA, προσφέρει δύο (2) υποτροφίες για φοιτητές/τριες που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της «Λογιστικής», με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Μία υποτροφία αποδίδεται στον/στην αριστούχο τους προγράμματος πλήρους φοίτησης και μία ακόμη στον/στην αριστούχο τους προγράμματος μερικής φοίτησης.

Ο Κανονισμός Υποτροφιών του University of Athens MBA καθορίζει τα κριτήρια επιλογής φοιτητών που βασίζονται στην αριστεία.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες ύψους 1.900 € έκαστης αφορούν απαλλαγή φοίτησης από τα δίδακτρα των μαθημάτων της ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του University of Athens MBA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε γυρίστε στη σελίδα των βραβείων - υποτροφιών για να δείτε τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το University of Athens MBA!