Γενικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με το University of Athens MBA (δείτε εδώ), προσφέρονται από την ΕΑΕΕ πέντε (5) υποτροφίες για φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν την επιλογή φοίτησης της «Ασφαλιστικής Διοίκησης», με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Τα κριτήρια επιλογής συνδέονται

Α) κατά 60% με την ποιότητα φοίτησης των υποψηφίων στο πρώτο πτυχίο (π.χ. Μέσος όρος πτυχίου, Κατάταξη ιδρύματος στις διεθνείς λίστες),

Β) κατά 20% με λοιπές επιδόσεις, ακαδημαϊκές και μη (π.χ. δεύτερο πτυχίο, προϋπηρεσία, επαγγελματική κατάρτιση) και

Γ) κατά 20% με τη συνέντευξη.

Οι συγκεκριμένες υποτροφίες ύψους 1.900 € έκαστης αφορούν απαλλαγή φοίτησης από τα δίδακτρα των μαθημάτων της ειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία του University of Athens MBA για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε να επιστρέψετε στη σελίδα των βραβείων - υποτροφιών για να δείτε τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το University of Athens MBA!