Γενικές πληροφορίες

Οι υποτροφίες αριστείας (μέχρι δύο) αποδίδονται στους/ις αριστούχους φοιτητές/τριες του University of Athens MBA βάσει της επίδοσής τους στα μαθήματα του Α΄ έτους. Μία υποτροφία αποδίδεται στον/στην αριστούχο τους προγράμματος πλήρους φοίτησης και μία ακόμη στον/στην αριστούχο τους προγράμματος μερικής φοίτησης. Οι υποτροφίες απαλλάσσουν τους/τις δικαιούχους τους από τα τέλη φοίτησης του τελευταίου εξαμήνου διδασκαλίας μαθημάτων.

Παρακαλούμε γυρίστε στη σελίδα των βραβείων - υποτροφιών για να δείτε τις υπόλοιπες δυνατότητες που προσφέρει το University of Athens MBA!