Γενικές πληροφορίες

Ο Όμιλος FOURLIS από το 2022 συνεργάζεται με το University of Athens MBA και υποστηρίζει την απονομή βραβείων αριστείας προς τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος, συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα. Τα βραβεία απονέμονται σε φοιτητές του ΜΒΑ που αριστεύουν σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

Οι φοιτητές του University of Athens MBA, στο πλαίσιο μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, ασχολούνται με συγκεκριμένα case studies ή/και με real life projects. Η θεματολογία ποικίλει ανάλογα με τα μαθήματα. Ενδεικτικά, η θεματολογία μπορεί να αφορά τη διοίκηση και στρατηγική επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση αλλαγών, την έρευνα αγοράς, τη διοίκηση έργου.

Σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις καλύτερες ατομικές ή ομαδικές εργασίες, θα παραλάβουν βραβεία αριστείας συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα. Τα βραβεία απονέμονται στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργανώνει το University of Athens MBA.

Βραβευθέντες

Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 - Α΄ εξάμηνο – Μάθημα «Έρευνα αγοράς»

  • 1o Βραβείο: Στεφανάκη Δάφνη-Ευσεβία και Πιπερούδης Δημήτριος
  • 2ο Βραβείο: Μάντικας Νίκος και Σιδεράς Παναγιώτης