Το University of Athens MBA ενισχύει την αριστεία και την προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα παρέχοντας υποτροφίες και βραβεία αριστείας. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με ενώσεις επιχειρήσεων, οργανισμούς και επιχειρήσεις παρέχει υποτροφίες και απονέμει βραβεία και έπαθλα αριστείας στις καλύτερες φοιτήτριες και τους καλύτερους φοιτητές του Προγράμματος.

Ακολουθούν λεπτομέρειες για τις δυνατότητες υποτροφιών, επάθλων και βραβείων για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.