Δημήτριος Μπάλιος


Αγαπητέ υποψήφιε και αγαπητή υποψήφια,

 

Σε καλωσορίζω στο National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration, δηλαδή στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου ΜΒΑ;

Ο σκοπός του MBA του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πως επιτυγχάνεται αυτό;

Αυτό επιτυγχάνεται:

  1. με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και
  2. την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για άτομα και διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι:

  1. στελέχη που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους
  2. στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και
  3. άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία διοίκησης επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια

 

Ποιες είναι οι καινοτομίες του προγράμματος;

Θα αναφέρω μερικές.

  1. Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, δηλαδή είναι ένα Executive MBA.
  2. Είναι ένα πρόγραμμα, όπου όλες οι συναντήσεις γίνονται τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή είναι ένα Weekend MBA.
  3. Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική μάθηση (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  4. Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το ολοκληρώσουν σε χρονικό διάστημα, που κυμαίνεται από 24 έως 48 μήνες, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.
  5. Είναι ένα πρόγραμμα που ενώ ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, δεν χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό.

 

Ποιοι είναι οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα;

Στο πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν με την καθοδήγηση διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι έχουν διαπρέψει στην διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως. Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τους διδάσκοντες στο ΜΒΑ του ΕΚΠΑ, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Αγαπητέ υποψήφιε και αγαπητή υποψήφια,

Αν επιθυμία σου είναι να γίνεις ηγέτης στον τομέα σου, τότε θα είναι χαρά μας να είσαι ένας/μία από τους απόφοιτούς μας.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος