Δημήτριος Μπάλιος


Αγαπητές και αγαπητοί υποψήφιοι,

σας καλωσορίζω στο National and Kapodistrian University of Athens ΜΒΑ, δηλαδή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Σκοπός του προγράμματός μας είναι να συμβάλουμε στην επαγγελματική σας ανέλιξη

α) προσφέροντας σας εφαρμοσμένες γνώσεις και

β) βοηθώντας σας να αναπτύξετε, όχι μόνο ηγετικές ικανότητες, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να ξεχωρίσετε στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία και η ομαδικότητα σε ένα περιβάλλον δημιουργίας αποτελούν βασικά συστατικά επιτυχίας. Σε αυτήν τη βάση, έμπειρα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι μόνο (Ακαδημαϊκή Επιτροπή και Διδάσκοντες), αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες που διαπρέπουν στον χώρο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Advisory Board), ανταλλάσσουν απόψεις που

α) συμβάλλουν στην συνεχή εξέλιξη του προγράμματός μας,

β) επιδρούν στη τελική διαμόρφωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρει το University of Athens MBA και

γ) οδηγούν στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών που θα διαπρέψουν στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα μας θα σας βοηθήσει να εξελιχθείτε σε γνωστικό και εμπειρικό επίπεδο, να αποκτήσετε τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις επαγγελματικές προκλήσεις και  να πρωταγωνιστήσετε στον στίβο των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις. Η διάρθρωση του προγράμματος είναι δομημένη με τρόπο που σας προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων,

  • σε γενικό επίπεδο (MBA - General Track),

αλλά και ειδικότερο, ανάλογα με το αν θέλετε να εστιάσετε σε κάποιον ή κάποιους από τους ακόλουθους τομείς:

  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)
  • Φαρμακευτική Επιχειρηματικότητα (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας)
  • Λογιστική (ΜΒΑ με ειδίκευση τη Λογιστική)
  • Ασφαλιστική Διοίκηση (ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)
  • Τραπεζική Διοίκηση (ΜΒΑ με ειδίκευση την Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση)

Η επίτευξη σημαντικής επαγγελματικής καριέρας συνδέεται και με την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Στο University of Athens MBA, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές μας, προαιρετικά, μπορούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις μας στο University of Athens MBA Business Series και στο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων «Up-Skilling Program».

Κρίσιμο ρόλο στην επαγγελματική σας πορεία διαδραματίζει η δικτύωση σας με στελέχη επιχειρήσεων, ακόμα περισσότερο αν συνδέεστε με αυτά τα άτομα μέσω των κοινών σας σπουδών. Το πρόγραμμά μας, σας δίνει την ευκαιρία να ενταχθείτε σε ένα τέτοιο δίκτυο. Το University of Athens MBA NETwork είναι το δίκτυο που έχουμε δημιουργήσει για εσάς, όπου μέλη του μπορούν να είναι οι απόφοιτοι του University of Athens MBA, οι φοιτητές μας και μελλοντικοί μας απόφοιτοι, αλλά και οι καθηγητές στο Πρόγραμμά μας. Θα χαρούμε να γίνετε και εσείς μέλη του, αυξάνοντας την κοινότητά μας, η οποία σήμερα αριθμεί περισσότερα από 500 άτομα.

Αγαπητές και αγαπητοί υποψήφιοι, επιθυμία μας είναι η επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος του University of Athens MBA να αποτελέσει για εσάς μία εκπαιδευτική εμπειρία που θα σας οδηγήσει σε προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη. Πιστεύουμε ότι ακολουθώντας τις δράσεις μας θα αναπτύξετε νέες προοπτικές και τρόπους σκέψης, θα αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητες σας, θα βελτιώσετε τις κοινωνικές σας επαφές και θα θέσετε γερές βάσεις για μία λαμπρή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Θα χαρούμε λοιπόν να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για τη φοίτησή σας στο University of Athens MBA,

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής