Μήνυμα του Διευθυντή

Δημήτριος Βασιλείου


Αγαπητή υποψήφια και αγαπητέ υποψήφιε,

Σε καλωσορίζω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (National and Kapodistrian University of Athens MBA)» που προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο σκοπός του National and Kapodistrian University of Athens MBA είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα ευθύνης τους. Επιπλέον η προσφορά από το πρόγραμμα της υψηλής ακαδημαϊκής ποιότητας, των σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης, της ισορροπίας μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και του υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού προσωπικού, οδηγούν σε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.

Αν επιθυμία σου είναι να γίνεις ηγέτης στο τομέας σου, τότε θα είναι χαρά μας να είσαι ένας/μία από τους απόφοιτούς μας.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,

Καθηγητής Δημήτριος Βασιλείου