Χρήμα, νόμισμα & η τεχνολογία των κατανεμημένων καθολικών