Ενεργειακή – κλιματική κρίση και πληθωρισμός: η επόμενη μέρα