Συμμετοχή University of Athens MBA στην εκδήλωση της ΕΑΕΕ με θέμα την Ασφαλιστική Απάτη