4ο Workshop – «Lean startup: Από την ιδέα στην αγορά»