3ο Φόρουμ Καινοτομίας με θέμα «Καινοτομία: Κινητήρια δύναμη της οικονομίας»