Ψηφιακός Μετασχηματισμός και ο ρόλος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας