Υποτροφίες University of Athens MBA – VIRTUAL OPEN DAY στις 7/6/2023