Τραπεζική και Ασφαλιστική Διοίκηση: Παράταση υποβολής αιτήσεων