Το University of Athens MBA συμμετέχει ως ομάδα στον 4ο Καποδιστριακό Δρόμο