Το University of Athens MBA στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών