Συμμετοχή University of Athens MBA στο συνέδριο του Economist με τίτλο “The 7th Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean”