Συμμετοχή του κ. Α. Παπανδρέου στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών