Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου «Ανοικτή Στρατηγική»