Πρωτόκολλο Συνεργασίας: Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) – University of Athens MBA