Πρωτόκολλο Συνεργασίας: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) – University of Athens MBA