Προκήρυξη του University of Athens MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025