Προκήρυξη του University of Athens MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024