Ολοκλήρωση του 2ου κύκλου του Workshop για την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων