Νέα διάκριση για το ΕΚΠΑ: Στην 85η θέση παγκοσμίως και στην 15η θέση στην Ευρώπη στον πίνακα “TOP UNIVERSITIES BY TOP GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” της Webometrics