Μελέτη University of Athens MBA: Πώς θα αξιολογηθεί σωστά η απόδοση των τραπεζοϋπαλλήλων