“Η δημόσια Υγεία στην ψηφιακή εποχή” – άρθρο του κ. Ι. Υφαντόπουλου στη Real News