“Η έξαρση των ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα” – άρθρο του κ. Ι. Υφαντόπουλου στο Insider