Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος φιλοξένησε το National and Kapodistrian University of Athens MBA!